Sayfalar

Translate Blog

12 Kasım 2014 Çarşamba

JQuery div sıralama / JQuery simple change div order

Sırasını değiştirmek istediğiniz div alanlarınız var ise, if you want to reorder your divs;

<div id='resim'>
      <div>1</div>
      <div>2</div>
      <div>3</div>
      <div>4</div>
</div>

Yukarıdaki gibi, like above;

<script>
$(function () {
var parent = $("#resim");
var divs = parent.children();
while (divs.length) {
parent.append(divs.splice(Math.floor(Math.random() * divs.length), 1)[0]);
}
});
</script>

Bu script ile sayfanız yüklendikten sonra belirtilen id'li alanın içindeki tüm nesneler karışık bir şekilde hizalanabilir. Use this script to change your divs order. Just change div id attribute name.

16 Temmuz 2014 Çarşamba

Jquery ile Basit Filtreleme Yapmak / Make a Simple Filter With Jquery Filter

[Sayfanızda Jquery yüklemeyi unutmayın.]

Sayfanızdaki aşağıdaki gibi içinde data-type tagı barındıran <li> ler bulunsun, data-type değerinin oku kelimesi olduğunu görüyorsunuz.

<li data-type='oku'>
          <img src="kelimeislemci/kelimeler/okumak_2.jpg">
</li>

Aşağıdaki scripti sayfada çalıştırırsanız sayfanızdaki diğer <li> tagları display özellikleri none'a eşitlenecek yani gizlenecektir.

<script>
$(function () {
var sonuc = $('ul').find('li[data-type!=oku]');
sonuc.css('display','none');
});
</script>


You can use <li data-type="word"> to filter objects on the page. you can use other tags too, I just use this.
If you want to search/filter a word,  use above script. This script make your list hide, except <li> that has data-type=word

<li data-type='word'> word - 1 </li>
<li data-type='book'> word - 2 </li>
<li data-type='school'> word - 3 </li>
<script>
$(function () {
var sonuc = $('ul').find('li[data-type!=word]');
sonuc.css('display','none');
});
</script>

Above code only display word-1, others will be hidden.

15 Mayıs 2014 Perşembe

C# İle Yuvarlak Koordinat Kodu / Circle Movement Create Coordinates With C#

i++; değerini bir for veya timer aracılığı ile arttırıp aşağıdaki kodu kullanırsanız YOUROBJECT isimli nesneniz yuvarlak olacak bir çizgi üzerinde hareket edecektir. 50 yarıçaptır. Çemberinizin merkezi 100,100 olarak yazılmıştır.

            Double distanceFromCenter = 50;
            Double angleInDegrees = i * 10;
            Double angleAsRadians = (angleInDegrees * Math.PI) / 180.0;
            Double centerX = 100;
            Double centerY = 100;

            Double x = centerX + Math.Cos(angleAsRadians) * distanceFromCenter;
            Double y = centerY + Math.Sin(angleAsRadians) * distanceFromCenter;
            YOUROBJECT.Location = new Point((int)x,(int)y);


If you want to make your object to spin round on a circle you can use this code. centerX centerY are center of your circle.

This code is a circle around code.