Sayfalar

Translate Blog

13 Aralık 2021 Pazartesi

En Kısa Yol Algoritması - Dijkstra

Dijkstra Algoritması

 En kısa yol algoritması yani Dijkstra algoritması için javascript uygulamasına aşağıdan erişebilirsiniz.  Algoritma bu sayfadan uyarlanmıştır.
iki nokta arasındaki en hafif/kısa yolu hesaplar. Hesaplanabilmesi için noktalar arası ağırlık veya mesafelerin bilinmesi gereklidir. Bir başlangıç noktası seçin ve Kısa Yolu Çiz butonuna basın. Sonuç başlangıç noktasından başlayan ve en alt sağ köşeye giden, toplamları en küçük olan yolu vermektedir.

Calculates the lightest/short path between two points. In order to be calculated, it is necessary to know the weights or distances between the points. Select a starting point and press the Draw Shortcut button. The result gives the path with the smallest sum starting from the starting point and going to the lower right corner.En kısa yol algoritması hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi

CMD ile Arduino Uno'ya Komut Gönderme - Arduino Serial İletişimi

Arduino COM3 portunu kullandığını varsayalım. Arduinonun 2 numaralı pinine bir led bağladık. CMD ile onu açıp kapatalım. İlk kod arduinonu scripti. Yüklemesini yapalım.

#define BAUD_RATE 115200

int led = 2; // board üzerindeki standart led ile deneme ypamak için 2 yerine bunu yazın LED_BUILTIN

void setup(){

  pinMode(led, OUTPUT);

  Serial.begin(BAUD_RATE);

};

void loop(){

  if(Serial.available() > 0){

    //int i = Serial.read() - '0'; //sadece sayı almak isterseniz

    //char z = Serial.read(); //tek karakter almak isterseniz

    String z = Serial.readString(); //string almak isterseniz

    delay(100);

    if(z == "11"){

      digitalWrite(led, HIGH); 

    }else if(z == "12"){

       digitalWrite(led, LOW); 

    } 

  }

};


Şimdi başlata tıklayın ve cmd yazıp enterlayın. Aşağıdaki MODE ile başlayan kod COM3 portunun ayarlarını yapıyor. BAUD değeri arduino kodunda da var. İkisi aynı olmalı 9600 görebilirsiniz bir çok kodda. Ona göre düzeltin. Normalde arduino her comport iletişiminde reset atar. Bunu kapatmak için dtr=off komutu eklenmiştir. Böylelikle arduino seri port iletişimi yaparken kendini resetlemeyecek.

MODE COM3: BAUD=115200 DATA=8 STOP=1 PARITY=N dtr=off

Son olarak veriyi göndermeye geldi sıra. Arduino kodunda 11 iken ışığı AÇ 12 iken KAPAT kodu yazmışız. Aşağıdaki gibi yazarak 11 stringini port üzerinden gönderiyoruz ışık açılıyor, 12 gönderiyoruz kapatıyor. String komut aldığımız için istediğinizi yazabilirsiniz.

set /p x="11" <nul > COM3