Sayfalar

Translate Blog

24 Nisan 2021 Cumartesi

CMD ile Arduino Uno'ya Komut Gönderme - Arduino Serial İletişimi

Arduino COM3 portunu kullandığını varsayalım. Arduinonun 2 numaralı pinine bir led bağladık. CMD ile onu açıp kapatalım. İlk kod arduinonu scripti. Yüklemesini yapalım.

#define BAUD_RATE 115200

int led = 2; // board üzerindeki standart led ile deneme ypamak için 2 yerine bunu yazın LED_BUILTIN

void setup(){

  pinMode(led, OUTPUT);

  Serial.begin(BAUD_RATE);

};

void loop(){

  if(Serial.available() > 0){

    //int i = Serial.read() - '0'; //sadece sayı almak isterseniz

    //char z = Serial.read(); //tek karakter almak isterseniz

    String z = Serial.readString(); //string almak isterseniz

    delay(100);

    if(z == "11"){

      digitalWrite(led, HIGH); 

    }else if(z == "12"){

       digitalWrite(led, LOW); 

    } 

  }

};


Şimdi başlata tıklayın ve cmd yazıp enterlayın. Aşağıdaki MODE ile başlayan kod COM3 portunun ayarlarını yapıyor. BAUD değeri arduino kodunda da var. İkisi aynı olmalı 9600 görebilirsiniz bir çok kodda. Ona göre düzeltin. Normalde arduino her comport iletişiminde reset atar. Bunu kapatmak için dtr=off komutu eklenmiştir. Böylelikle arduino seri port iletişimi yaparken kendini resetlemeyecek.

MODE COM3: BAUD=115200 DATA=8 STOP=1 PARITY=N dtr=off

Son olarak veriyi göndermeye geldi sıra. Arduino kodunda 11 iken ışığı AÇ 12 iken KAPAT kodu yazmışız. Aşağıdaki gibi yazarak 11 stringini port üzerinden gönderiyoruz ışık açılıyor, 12 gönderiyoruz kapatıyor. String komut aldığımız için istediğinizi yazabilirsiniz.

set /p x="11" <nul > COM3